Uwaga! Informacja – nauczania zdalne

W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w całym kraju i związanymi z tym obostrzeniami od poniedziałku 26 października do 08 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na zdalne nauczanie. Zajęcia on-line odbywać się będą zgodnie z planem. Godzina rozpoczęcia zajęć i zakończenia zajęć jest taka, jak dotychczas. Czas trwania zajęć oraz przerw pozostaje bez zmian. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, brak udziału w zajęciach będzie uznany jako nieobecność.
Istnieje możliwość wypożyczenia laptopa, pod poniższym linkiem znajduje się wniosek, który po wypełnieniu należy przesłać na pocztę szkoły lub dostarczyć do sekretariatu.
Uczniowie klas I-III i przedszkola pozostają w szkole, ich zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. Uczniowie z klas I-III i przedszkola będą dojeżdżali pierwszym dowozem zgodnie z harmonogramem dowozów. Powrót uczniów klas I-III i przedszkola będzie taki jak dotychczas.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy
Elżbieta Małek