Uwaga – Rodzice uczniów ze szkoły z Płużnicy!

Zwrot podręczników!

Prosimy o skompletowanie zestawów podręczników zgodnie z listą, którą otrzymaliście Państwo przy ich pobieraniu. Podręczniki zniszczone bądź zabrudzone należy odkupić.

Z uwagi na zaistniałą sytuację zwrot podręczników będzie miał miejsce w wyznaczonych dniach i godzinach:

17 czerwca br.:
kl. I w godz. 8:00-9:30
kl. II w godz. 9:30-11:00
kl. III w godz. 11:00-12:30
kl. IV w godz. 12:30-14:00

18 czerwca br.:
kl. V w godz. 8:00-9:30
kl. VI w godz. 9:30-11:00
kl. VII w godz. 11:00-12:30
kl. VIII w godz. 12:30-14:00

Wejście do szkoły od strony parkingu.