Uwaga! Ważna informacja!

Z powodu zagrożenia dla zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w klasach I-III oraz oddziałach Przedszkola Gminnego od dnia 04.03.2021 r. do 12.03.2021 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne. Nauka w kl. I-III odbywać się będzie w systemie zdalnym, zgodnie z planem lekcji. O sposobie prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych rodzice zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny – Librus.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy

Elżbieta Małek