Warsztaty dla Rodziców

Zapraszamy rodziców na warsztaty pt. „Jak udzielać wsparcia dzieciom przeżywającym trudności po doświadczeniach związanych z pandemią?”

Poniedziałek- 14 czerwca, godz. 16.30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy, budynek w Płużnicy, sala nr 5

Tematyka warsztatów:
1. Powrót do szkoły: obawy i oczekiwania uczniów – podsumowanie przeprowadzonej diagnozy.
2. Jakie problemy mogą wystąpić w związku z zaistniałą sytuacją?
3. Jak odróżnić smutek od depresji?
– jaka jest różnica pomiędzy obniżonym nastrojem a depresją?
– na co zwrócić uwagę? Co powinno niepokoić?
– czym jest depresja?
4. Jak rozmawiać z dzieckiem, które ma problemy emocjonalne? Kiedy trzeba natychmiast poszukać pomocy?
5. Ważne słowa w depresji.

Zapraszamy także do indywidualnego kontaktu:
Marzena Góreczna tel. 881-200-034
Agnieszka Góreczna tel. 881-200-752