Wojewódzki Festiwal Dziecięcych Talentów on-line

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 4 – 6 lat do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Dziecięcych Talentów on-line.

Przedszkolny Misz-Masz – to propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mają ochotę pokazać swoje umiejętności w formie on-line. W związku ze stanem epidemiologicznym a tym samym bezpieczeństwem uczestników konkurs odbędzie się po raz kolejny w formie wirtualnej. Festiwal składa się z trzech części: wokalnej, recytatorskiej i tanecznej (w festiwalu mogą wziąć udział zarówno dzieci chodzące do przedszkola jak i te, które do przedszkola nie uczęszczają). Laureaci I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia, załączniki i przesłać je wraz z nagraniem w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2021 r. na adres promocja@wdkwabrzezno.pl, tywanek@wdkwabrzezno.pl (decyduje data wpływu nagrania wraz z dokumentami do WDK).

Z regulaminem można zapoznać się na stronie http://wdkwabrzezno.pl/przedszkolny-misz-masz-on-line/