Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Zapraszamy uczniów z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego.

Zasady uczestnictwa

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i  szkół branżowych II stopnia) z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs jest prowadzony w trzech odrębnych kategoriach (z podziałem na dwie grupy w każdej kategorii na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych):

  • indywidualny lub zespołowy (max. 3 osobowe) projekt badawczy obejmujący tematykę astronomiczną, przedstawiony w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym, artystycznym bądź fotograficznym;
  • indywidualna praca dziennikarska promująca astronomię w województwie kujawsko-pomorskim (w szczególności wywiad, pocast, nagranie audio-video);
  • indywidualna praca fotograficzna o tematyce „Człowiek i gwiazdy” ( zdjęcie zrobione smartfonem).

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

1.)   I etap obejmuje analizę nadesłanej dokumentacji projektowej oraz wybór 18-tu najwyżej ocenionych prac konkursowych (po 3 w każdej kategorii i grupie); analiza i wybór projektów dokonywane są przez Komisję;

2.)   II etap, finał konkursu w dniu  9 grudnia 2022r., podczas którego 18 prac konkursowych, wybranych na etapie eliminacji, zostanie przedstawionych  Komisji; zespół projektowy (lub autor projektu indywidualnego) dokona prezentacji projektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut a następnie członkowie Komisji przeprowadzą rozmowę z członkami zespołu projektowego (autorem projektu indywidualnego) na temat projektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Po przygotowaniu projektu Szkoła składa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego bądź przesyła dokumentację konkursową w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2022 r.  na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Departament Edukacji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „X Wojewódzki Konkurs Astronomiczny”.

Nagrody

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna zwycięzcom konkursu nagrody rzeczowe o wartości od 500 zł do 2 000 zł.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji

Magdalena Mieszkalska, tel. 602 629 431

ZAŁĄCZNIKI