Wpłaty na ubezpieczenie

Wpłaty na ubezpieczenie dziecka w wysokości 38,00 zł przyjmowane są na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. W tytule należy podać dane:

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła (Płużnica lub Nowa Wieś Królewska)
z dopiskiem „NA UBEZPIECZENIE”.

Informacje dotyczące wysokości wpłat na komitet rodzicielski zostaną podane po wywiadówce.