Wyniki konkursu na najśmieszniejsze klasowe selfie

Dnia 31 marca komisja konkursowa złożona z uczniów każdej klasy oceniła nadesłane zdjęcia. Zwycięskie miejsca w budynku szkoły w Płużnicy zajęły: klasa III a (I-III) i klasa VI a (IV-VIII). W Nowej Wsi Królewskiej wygrały klasy I b i IV b. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrodę finansową ze środków Samorządu Uczniowskiego, którą mogą przeznaczyć na potrzeby klasowe.

Dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięskim klasom gratulujemy!

Samorząd Uczniowski