Z życia szkoły

Koniec roku to czas podsumowań. Dlatego przypominamy pokrótce działania, jakimi żyliśmy przez minione 10 miesięcy. Pod poniższym linkiem znajduje się album prezentujący inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024.

LINK- Z życia szkoły