Zajęcia dodatkowe – harmonogram

W zakładce „Projekt”, znajdującej się po prawej stronie, znajduje się aktualny harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy”. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia będą do wglądu w sekretariatach szkół w poniedziałek 24 września. Na niektóre zajęcia nadal można się zapisywać, gdyż są jeszcze wolne miejsca.