Zajęcia z dogoterapii

W ramach projektu edukacyjnego „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” odbędą się zajęcia z dogoterapii dla uczestników projektu. Plan zajęć jest następujący:

09.05.2019 godz. 12.05 – 13.45 – uczniowie klas Ia, Ib, IIb i IIIa
16.05.2019 godz. 13.55 – 15.30 – uczniowie klas IVa, IVb, IVc i Vb
23.05.2019 godz. 13.55 – 15.30 – uczniowie klas Va, VIa, VIb