Zapisy do nowego przedszkola w Płużnicy na rok 2022/2023

Jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym? Weź udział w rekrutacji i zgłoś swoje dziecko do nowego Przedszkola Gminnego w Płużnicy! Rekrutacja rozpoczyna się 19 maja 2022 r. i trwa do 31 maja 2022r.

W nowopowstałym budynku przedszkola w Płużnicy dostępne jest 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce znajdują się nowoczesne sale dydaktyczne, łazienki dostosowane do potrzeb najmłodszych oraz sala sensoryczna.

W przedszkolu zatrudniona będzie wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego i pomoce nauczyciela, a także specjaliści. Przedszkole czynne będzie 9 godzin dziennie- od 7.00 do 16.00.

W okresie realizacji projektu do przedszkola przyjmowane będą dzieci:

  • w wieku przedszkolnym
  • mieszkające na terenie gminy Płużnica
  • nieobjęte edukacją przedszkolną na terenie gminy Płużnica

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc stosowane będą ustawowe punkty premiujące:

  • wielodzietność rodziny,
  • niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku wolnych miejsc do przedszkola może zostać przyjęte dziecko spoza terenu gminy Płużnica.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka objętego opieką ponosić będą opłatę miesięczną za wyżywienie dziecka.

By zapisać dziecko do nowego przedszkola należy złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania poniżej) wraz z niezbędnymi załącznikami w siedzibie Przedszkola, Płużnica 59a. 

Sekretariat Przedszkola od 8:00 do 15:00

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji udziela:
Maria Banaszek-Dudzik
tel. 663030908