Zawieszenie zajęć – zalecenia

Przypominamy, że czas zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym. Działania związane z zawieszeniem lekcji mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Ze względu, że sytuacja jest bardzo dynamiczna nie należy lekceważyć zaleceń Rządu i pozostawać w domu. Zrezygnujmy na ten czas, jako rodziny, a szczególnie dotyczy to dzieci i seniorów, ze spotkań towarzyskich, wizyt u kolegów i koleżanek, robienia wspólnych zakupów, czy wyjazdów, itp. Unikajmy przytulania i całowania osób starszych, babć i dziadków przez dzieci, wnuki. Zachowajmy przy tym spokój i zdrowy rozsądek, nie zapominając, że sytuacja jest poważna. Sprawdzajmy też, jak nasze dzieci spędzają ten czas i czy robią zadane im zadania. Dużo z dziećmi rozmawiajmy, by nie czuły się zagubione w tej nowej sytuacji.

W przypadku, gdy znajdziemy się w otoczeniu sąsiedzkim osób poddanych kwarantannie, to nie należy czuć się zagrożonym, piętnować tych osób, a oczekiwana jest ewentualna pomoc i wsparcie, chociażby przyjaznej rozmowy telefonicznej. Gdy sami znajdziemy się w takiej sytuacji również możemy oczekiwać wsparcia psychologicznego, a służby są przygotowane by zapewniać wsparcie techniczne, np. przynoszenie zakupów.