Zmiany w dowozach

Drodzy Rodzice,
w związku z obostrzeniami w strefach żółtych, które dotyczą ograniczeń liczebności pasażerów w autobusach liniowych, od poniedziałku (19.10.2020r) nastąpią zmiany w dowozach uczniów do szkoły. Wprowadzamy drugi dowóz. Odwozy pozostają bez zmian.
Pierwszym dowozem do szkoły w Płużnicy przyjeżdżają uczniowie klas: 0a, Ia, Ib, IIa, IIIa, VIIIa.
Drugim dowozem przyjeżdżają uczniowie klas: IVa, Va, VIa, VIIa.
Pierwszym dowozem szkoły w NWK dojeżdżają uczniowie klas: 0b, Ic, IIb, IIIb, VIIIb.
Dowozem drugim dojeżdżają uczniowie klas: IVb, Vb, VIb, VIc, VIIb.
O ewentualnych dalszych zmianach dotyczących pracy szkoły będą Państwo informowani na bieżąco.
W załączniku przesyłam harmonogram obowiązujący od 19.10.2020r.

Z poważaniem Dyrektor Elżbieta Małek