11 listopada Święto Niepodległości

W piątek 8 listopada dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie uczestniczyli w akademii patriotycznej pt. „Droga do wolności”. Na uroczystość zaproszeni byli: kombatanci, Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka, radni, sołtysi, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, istniejących na terenie gminy, ksiądz Jacek Dudziński, dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy i grono pedagogiczne. Uczniowie zaprosili wszystkich obecnych  na lekcje: historii i muzyki.  Aktorzy opowiedzieli o niewoli narodowej trwającej 123 lata, wspominali: niewolę, powstania narodowe, I wojnę światową i odzyskanie niepodległości. Inscenizację ubarwiły pieśni narodowe, takie jak „Legiony”, „Rota”, hymn „Mazurek Dąbrowskiego” oraz piosenki „Żeby Polska” i „Niepodległa, niepokorna”.

Przed przedstawieniem, dokładnie o 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego – Pobijmy razem „Rekord dla Niepodległej”.

Agnieszka Murawska
Anna Welter
Paweł Grędzicki