14 października dniem wolnym

W dniu 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela). Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

W przypadku braku opieki nad dzieckiem w w/w dniu informujemy, że w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Prosimy o pisemną informację o potrzebie zorganizowania takich zajęć.