Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym wszelkie informacje do Państwa będą przekazywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS oraz strony internetowej www.szkola.pluznica.info.

W ostatnim czasie, za pośrednictwem LIBRUSa, zostały wysłane do niektórych rodziców informacje o możliwości uczestniczenia uczniów w zajęciach z zakresu pomocy pscyhologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne).

Prosimy, aby rodzice, którzy nie przeczytali wiadomości i/lub nie udzielili jeszcze odpowiedzi- zrobili to niezwłocznie (w LIBRUSie).

Żadne informacje nie będą przekazywane w formie papierowej.

W nagłych przypadkach szkoła kontaktuje się telefonicznie.