Nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału ,,0” w Płużnicy

Dzieci dojeżdżające przyjeżdżają i odjeżdżają ze szkoły wg harmonogramu dowozów i odwozów oraz  deklaracji rodziców (I lub II odwóz).

Dzieci dowożone lub przyprowadzane  indywidualnie przez rodziców schodzą się do godziny 7.20 i wchodzą tylko  głównym wejściem. Dzieci przekraczają próg szkoły bez rodziców. Przy wejściu przekazywane są nauczycielowi dyżurującemu/opiekunowi.

Aby uniknąć zamieszania i w trosce o bezpieczeństwo dzieci ujednolicone zostały również godziny odbioru indywidualnego  dzieci – o 12.10 (po I odwozach) oraz o 14.00 – przy wejściu głównym.

Proszę jeszcze raz wybrać godzinę odbioru, abym mogła wcześniej  przygotować  dzieci ( dotyczy dzieci odbieranych indywidualnie).

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie może pojawić się o zadeklarowanej  godzinie  proszę o informację telefoniczną do sekretariatu szkoły.

Hanna Lemanowicz-Jabłońska