Akcja charytatywna „Świąteczne Kartki Dobroczynne”

Dzięki życzeniom na tych wyjątkowych kartkach ciepło w sercu pozostanie na dłużej. Czemu? Bo dochód z ich sprzedaży inwestujemy w niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym, objętych pomocą programu „Na ratunek”. Cena 1 kartki z kopertą to 2 zł. Zebrane fundusze zostaną wpłacone na konto Stowarzyszenia SARSUM CORDA. Kartki można nabyć u opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. Marzeny Górecznej i p. Agnieszki Górecznej.