Ankieta dla Rodziców

Prosimy o wypełnienie ankiety, do której link jest zamieszczony poniżej w terminie do 22 lutego 2019 r. Wyniki ankiety pomogą wybrać władzom gminy wariant funkcjonowania oświaty na poziomie szkoły podstawowej. Zmiany te wejdą od nowego roku szkolnego, który rozpoczyna się 1 września 2019 r.
Organizatorem badania jest Urząd Gminy w Płużnicy. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.pluznica.pl