Projekt edukacyjny – ważne informacje

Szanowni Rodzice! W zakładce „Projekt edukacyjny” znajduje się aktualny plan zajęć. Proszę na bieżąco sprawdzać plan na stronie i na Librusie, gdyż na pewno będzie ulegał zmianom.

Rozpoczynają się zajęcia z biofeedbacku. W zajęciach dziecko uczestniczy indywidualnie, ale nazwiska ze względu na RODO będą wywieszone w szkole. Rozpoczynają się również dodatkowe zajęcia z programowania dla klas IV z p. Pawłem Grędzickim,  koło matematyczne dla klas IV z p. Agnieszką Piotrowską oraz koło języka angielskiego dla klasy IV z p. Angelą Woźniak. Lista osób, które będą uczestniczyły w tych zajęciach również zostanie wywieszona w szkole.
Zakończyły się już zajęcia z arteterapii SPE i dla klas I i IV oraz języka angielski dla SPE, a także logopedia indywidualnie. Pozostałe zajęcia są kontynuowane.