Zajęcia dotyczące technik uczenia się

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy trwają zajęcia dotyczące technik uczenia się. Biorą w nich zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. W trakcie zajęć  uczniowie zdobywają wiedzę,  w jaki sposób organizować  swoją naukę,  aby była jak najbardziej efektywna, uczą się jak  poprawiać pamięć i koncentrację uwagi oraz poznają skuteczne metody uczenia się, takie jak: wizualizacje, skojarzenia, rymowanki czy mnemotechniki.  Duży entuzjazm wśród uczniów wywołują również zajęcia poświęcone tworzeniu map myśli i notatek graficznych.

Zajęcia odbywają się  ramach projektu ,,Wsparcie dla  uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” i są prowadzone przez p. Agnieszkę Góreczną i p. Marzenę Góreczną.