Debata – „Moje prawa- ważna sprawa”

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy wspólnie z p. psycholog Agnieszką Góreczną, zorganizowali debatę. Odbyła się ona 29 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej. Przybyła młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni eksperci: wójt gminy p. Marcin Skonieczka, dyrektor szkoły p. Elżbieta Małek, prezes Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica p. Justyna Jankowska i pedagog szkolny p. Anna Rasmus. Prowadzący Julia Antoszek i Olga Gusek przywitały zebranych i uzasadniły wybór tematu debaty „Moje prawa – ważna sprawa”. Zwróciły uwagę na to, że prawa dziecka należą do niezbywalnych praw człowieka i powinny być przestrzegane w każdej sytuacji. Następnie zaprosiły do obejrzenia krótkiego filmu zrealizowanego przez uczennice klas trzecich gimnazjum: Agnieszkę Makowską, Amelię Zdziech i Natalię Wątrobę. Film dokumentował wypowiedzi uczniów, których zadaniem było dokończenie zdania „Mam prawo do…”. W następnej kolejności głos zabrali eksperci. Najpierw p. dyrektor Elżbieta Małek odpowiadała na pytanie „Czy młodzież w pełni korzysta ze swoich statutowych praw ucznia?”. Potem p. wójt Marcin Skonieczka mówił o tym, w jaki sposób dzieci i młodzież mogą wpływać na decyzje związane z oświatą w gminie. W dalszej części przedstawicielka Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica p. Justyna Jankowska udzieliła odpowiedzi na pytanie: „Czy przez działania w organizacjach pozarządowych dzieci i młodzież mogą lepiej korzystać ze swoich praw?”. Na koniec p. pedagog Anna Rasmus wypowiadała się o tym, do czego zobowiązuje posiadanie praw dziecka. W dalszej części zaproszono młodzież do pracy w grupach. Zadanie pierwszego zespołu polegało na przyporządkowaniu praw dziecka zawartych w Konwencji do poszczególnych kategorii. Druga grupa miała wykonać piramidę i uszeregować prawa, które uważa za najważniejsze. Po skończonej pracy przedstawiciele grup prezentowali wyniki swojego działania. Na koniec uczestnicy spotkania poprzez podniesienie kartki zielonej (na tak) lub czerwonej (na nie) oceniali znaczenie debaty dla lepszej znajomości i zrozumienia praw dziecka.