Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni ustawowo wolne:
– 14.10.2021r. (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej,
– 1.11.2021r. (poniedziałek)- Wszystkich Świętych,
– 11.11.2021r. (czwartek)- Święto Niepodległości,
– 23.12.2021r.-31.12.2021r.- zimowa przerwa świąteczna,
– 06.01.2022r. (czwartek) – Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli),
– 17.01.2022r. – 30.01.2022r. – ferie zimowe,
– 14.04.2022r. – 19.04.2022r. – wiosenna przerwa  świąteczna,
– 03.05.2022r. (wtorek)- Święto Konstytucji 3 Maja,
– 16.06.2022r. (czwartek)- Boże Ciało.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
– 1 października 2021r. (piątek- zajęcia opiekuńcze nie odbywają się– nauczyciele biorą udział w szkoleniu),
– 12 listopada 2021r. (piątek),
– 7 stycznia 2022r. (piątek),
– 2 maja 2022r. (poniedziałek),
– 24-26 maja 2022r. (wtorek, środa, czwartek- egzamin ósmoklasisty- zajęcia opiekuńcze nie odbywają się, nauczyciele zasiadają w komisjach),
– 17 czerwca 2022r. (piątek).

W przypadku braku opieki nad dzieckiem w w/w dodatkowych dniach wolnych informujemy, że w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze i prosimy o wcześniejszą pisemną informację o potrzebie zorganizowania takich zajęć.