Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 24.05.2021 r. (poniedziałek)
  2. 25.05.2021 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty (j. polski)
  3. 26.05.2021 r. (środa)  – egzamin ósmoklasisty (matematyka)
  4. 27.05.2021 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty (języki obce)
  5. 28.05.2021 r. (piątek)
  6. 04.06.2021 r. (piątek po Bożym Ciele)