Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

W dniach 27 lutego ( Płużnica) i 4 marca ( Nowa Wieś Królewska) obchodziliśmy w naszej szkole Dni Bezpiecznego Internetu.

W tym roku przygotowałyśmy dla uczniów klas IV- VIII  Wielki Quiz związany z problematyką  zagrożeń w Internecie. W szkole na korytarzach zostało umieszczonych 51 pytań. Zadaniem uczniów było odszukanie wszystkich pytań i udzielenie odpowiedzi poprzez wybór jednego z podanych wariantów. Literę znajdującą się przy prawidłowej odpowiedzi uczniowie wpisywali na swoje karty odpowiedzi. Wpisane litery utworzyły hasło:  Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 pod hasłem: „Działajmy razem”.

Wszystkie osoby, które brały udział w zadaniu i odczytały hasło mogły wpisać się na listę finalistów Wielkiego Quizu, która wisiała w holu głównym szkoły. Dzięki temu sami uczniowie mogli na bieżąco śledzić dynamikę i przebieg akcji.

Wielki Quiz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a rozwiązało go 65 uczniów ze szkoły w Płużnicy i  61  uczniów z Nowej Wsi Królewskiej.

Quiz dostarczył sporej dawki emocji i zabawy, ale też pozwolił uczniom zastanowić się nad zasadami związanymi z  bezpiecznym  korzystaniem  z sieci,  ochroną wizerunku, właściwym reagowaniem na cyberprzemoc i kreatywnym korzystaniem z zasobów internetu.

Dziękujemy  uczniom za zaangażowanie!

Koordynatorzy akcji:
Marzena Góreczna
Agnieszka Góreczna