Dzień Ziemi 2020

22 kwietnia w naszej szkole odbył się Festiwal Internetowy na Dzień Ziemi. Do udziału w nim zgłosiło się ponad 250 zespołów z całej Polski. Był on przeznaczony dla uczniów i uczennic klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu młodzież poznała grupy projektowe z całej Polski; przećwiczyła umiejętność współpracy w grupie na odległość; wykonała konkretne działania, które zwiększyły jej poczucie sprawstwa; poczuła pozytywne emocje dzięki formie nauki poprzez zabawę, a także wzmocniła wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wyzwaniach globalnych w powiązaniu z celami ogólnymi podstawy programowej wybranych przedmiotów.

Festiwal odbył się na platformie internetowej oraz na tablicy Padlet. Do udziału w nim potrzebny był dostęp do internetu oraz dowolny komunikator internetowy, przez który porozumiewali się członkowie zespołu. W ramach festiwalu zespoły otrzymały 4 zadania do wykonania, które miały na celu zainspirowanie do pogłębiania wiedzy na temat współzależności globalnych.

Udział w tym festiwalu udowodnił, że mimo, iż mimo oddalenia od siebie można skutecznie współpracować i tworzyć coś wyjątkowego.

Autorem i opiekunem grup była p. Anna Welter. Pod poniższym linkiem można obejrzeć prezentację z tego dnia.