Egzamin ósmoklasisty za nami

W dniach 16-18 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin ósmoklasisty. Obejmuje on wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów -nauczanych w klasach I- VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzany jest w formie pisemnej, przez trzy kolejne dni:
– pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
– drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
– trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki ósmoklasiści poznają do 31 lipca.