Ferie w gminie Płużnica

  • Zajęcia w świetlicach:

29 stycznia od 15:30 do 18:30- świetlica w Orłowie (dzieci z Płużnicy dojeżdżają do Orłowa)

Świetlica w Płużnicy 5 lutego 2020 r. w godz. od 15.30 do 18.30
Świetlica w Orłowie 31 stycznia 2020 r. w godz. 15.30 do 18.30
Świetlica w Wieldządzu w środy i czwartki w godz. 15:30 – 18:00

 

  • Zajęcia sportowe na salach gimnastycznych
Sala gimnastyczna w Płużnicyzajęcia z p. Hanną Krause 3-5 lutego (poniedziałek, wtorek, środa) 2020 r. w godz. od 9.00 do 12.00Kl. IV – VIII
Sala gimnastyczna w Nowej Wsi Królewskiejzajęcia z p. Grażyną Majewską 30 i 31 stycznia, 3 lutego 2020 r.w godz. od 9.00 do 12.00

 

  • Spotkania czytelniczo-edukacyjne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy w dniach od 3 do 7 lutego w godz. od 11.00 do 13.00.