Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc i za zaangażowanie podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w oddziale 0c, w szczególności Pani Chmiel i Pani Rataj.

Anna Wojciechowska