Forum ekologiczne w Wąbrzeźnie

6 października 2023r. uczniowie ze szkoły w Nowej Wsi Królewskiej reprezentowali grupy projektowe w Powiatowym Forum Ekologicznym w Wąbrzeźnie.
Forum organizowane było przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica.
Uczniowie opowiadali o działaniach, które realizowali w projektach konkursowych „Eko działania młodzieży” organizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica.
„Zielono mi” i „Nie depcz mnie! Proszę”- to tytuły realizowanych projektów.
W forum brali udział uczniowie i nauczyciele z powiatu wąbrzeskiego realizujący projekty oraz prelegenci.
Gościła Pani Agnieszka Kamińska- Włodarczyk z Fundacji Dzika Lekcja, która opowiedziała o istocie bioróżnorodności, a także o sekretnym życiu jeży i ich roli w środowisku.
Pani Małgorzata Biewald Radna miasta Wąbrzeźna przedstawiła działania, jakie realizuje Wąbrzeźno w obszarze ochrony środowiska oraz o nowinkach ekologicznych, które pojawiają się w mieście.