Funkcjonowanie Przedszkola Gminnego w okresie wakacyjnym

27.06.2022 r. do 01.07.2022 r. – Przedszkole w budynku NWK nieczynne, zajęcia dla dzieci z NWK i Płużnicy odbywać się będą w budynku Szkoły w Płużnicy.

04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. czynne obydwa oddziały Przedszkola Gminnego.

11.07.2022 r. do 15.07.2022 r. – Przedszkole w budynku w Płużnicy nieczynne, zajęcia dla dzieci z NWK i z Płużnicy będą się odbywać w budynku Szkoły w NWK.

Od 18.07.2022 r. do 12.08.2022 r. –  przerwa w funkcjonowaniu obu oddziałów Przedszkola Gminnego.

16.08.2022 r. do 31.08.2022 r. czynne obydwa oddziały Przedszkola Gminnego.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy

Elżbieta Małek