Harmonogram zajęć z projektu – grudzień, styczeń

W zakładce „Projekt” znajdującej się po prawej stronie pojawił się plan zajęć na grudzień i styczeń. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z nim. Od grudnia ruszają zajęcia z metod pracy zespołowej i technik uczenia się. Aktualny podział na grupy umieszczony jest na tablicy informacyjnej w szkole.