Informacja dla rodziców uczniów, którzy mają założone SKO Konto dla Ucznia

W momencie ukończenia przez dziecko 13 lat, należy zamknąć rachunek SKO Konto dla Ucznia (ze wskazaniem rachunku na przelew zgromadzonych środków) oraz złożyć oświadczenie rezygnację z uczestnictwa w programie SKO. Poniżej znajdują się stosowne dokumenty do pobrania. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć jednemu z opiekunów SKO- p. Magdaleny Dudzik-Gilewskiej lub p. Agnieszki Piotrowskiej.

W momencie zamknięcia rachunku SKO Konto dla Ucznia nie trzeba rezygnować z usług PKO Banku Polskiego. Można skorzystać z oferty dla młodzieży. Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/produkty-dla-mlodziezy-13-18/