Dlaczego warto otworzyć SKO?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 5-13 lat uczestniczące w programie SKO:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • Oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł
 • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
 • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka)- dla dzieci, członków SKO
 • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
 • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
 • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

W serwisie SKO dziecko uczy się:

 • Korzystania z usług bankowości internetowej pod pełną kontrolą dorosłych
 • Zarządzania finansami osobistymi ze szczególnym uwzględnieniem oszczędzania

W Serwisie SKO możliwe jest:

 • Zakładanie wirtualnych skarbonek
 • Tworzenie planu oszczędzania
 • Korzystanie z kalkulatora finansowego
 • Zdobywanie wirtualnych odznak
 • Dopasowanie wyglądu serwisu do gustu dziecka

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO.

Więcej na stronie: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/

Aby założyć dziecku konto, należy wypełnić poniższe oświadczenie i dostarczyć je do jednego z opiekunów SKO- p. Magdaleny Dudzik-Gilewskiej lub p. Agnieszki Piotrowskiej.