Poranne czytanie

Promujemy poranne czytanie w bibliotece, na lekcjach oraz na zajęciach świetlicowych. Badania wykazują, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów.
Zapraszamy codziennie dzieci do biblioteki na słuchanie już od godz.7:45.