Informacja dyrektora

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) zmianie ulegną terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych przeznaczonych na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. Ustala się, że dniami dodatkowo wolnymi będą: 16.06.2020 r., 17.06.2020 r. i 18.06.2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy Elżbieta Małek