Komunikat

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy gminy Płużnica,

Dziś podjęta została decyzja o zawieszeniu w Polsce zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Wcześniej wydany został zakaz organizacji imprez masowych. Działania te mają na celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i innych wirusów. Wszyscy, w jak największym stopniu powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszego zdrowia.

Apeluję, więc o potraktowanie najbliższych dwóch tygodni jako szczególnego okresu, w którym należy ograniczyć do możliwego minimum kontakty z innymi osobami. Powinniśmy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Jednocześnie, ważne jest dbanie o codzienną higienę. Częste mycie rąk i nie podawanie sobie rąk przy powitaniu są istotnym tego aspektem.

Poniżej przedstawione są nasze zalecenia i informacje o podjętych przez władze gminy decyzjach. Mam nadzieję, że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem i wspólnie zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ograniczyć transmisję  koronawirusa. Skoncentrowanie się na profilaktyce może być skuteczną metodą walki z tym nowym zagrożeniem.

Marcin Skonieczka

wójt gminy Płużnica

 1. Ośrodki zdrowia
 • Zaleca się ograniczenie wizyty w ośrodkach zdrowia. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie:

– Ośrodek Zdrowia w Płużnicy 56 6887 299

– Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej 56 6887 799

 • Telefonicznie można uzyskać też poradę, receptę, skonsultować wyniki, otrzymać zwolnienie.
 • Apelujemy, szczególnie do osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, by przychodziły do ośrodka zdrowia wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji, na wskazaną godzinę. Bardzo ważne jest ograniczenie zgromadzeń chorych osób w ośrodkach zdrowia.
 • Przypominam, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, nie wolno przychodzić do ośrodka zdrowia. Należy skontaktować się z Sanepidem w Wąbrzeźnie pod numerem telefonu: 56 688 17 55 lub 693 505 937 lub udać się bezpośrednio do szpitala zakaźnego:
 • WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY W BYDGOSZCZY
 • WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY W TORUNIU
 • NOWY SZPITAL W ŚWIECIU
 1. Szkoły
 • Szkoły na terenie gminy Płużnica zostają zamknięte na okres od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. W dniach 12-13 marca br. placówki szkolne w wyjątkowych sytuacjach, na wcześniejszy wniosek opiekunów zapewnią opiekę dzieciom.
 • Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. nie będą organizowane dowozy do szkół oraz wydawanie obiadów w szkołach.
 • Apelujemy do uczniów i opiekunów o to, aby w okresie zawieszenia zajęć szkolnych pozostawać w domach i nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, nie organizować wyjazdów i do niezębnego minimum ograniczyć wizyty w miejscach, w których przebywa dużo osób.
 1. Zajęcia pozalekcyjne
 • Z dniem 12 marca 2020 r. zostają odwołane wszystkie zajęcia pozalekcyjne (typu karate, zumba, treningi piłki nożnej, kolarskie, świetlice środowiskowe, itp.), które odbywają się na terenie gminy Płużnica w obiektach gminnych. Obiekty będą nieczynne do 25 marca br.
 • Ponadto apelujemy do mieszkańców o ograniczenie w tych dniach, tego typu aktywności, tj. w których gromadzą się dzieci, młodzież, a także dorośli. Także poza terenem naszej gminy.
 1. „Małe żłobki”
 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Gminnych Punktów Opieki Dziennej dla dzieci do lat 3.
 • W dniach 12-13 marca br. placówki w wyjątkowych sytuacjach, na wcześniejszy wniosek opiekunów zapewnią opiekę dzieciom.
 1. „Małe przedszkola”
 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Świetlic Dziennego Pobytu dla dzieci powyżej 3 lat.
 • W dniach 12-13 marca br. placówki w wyjątkowych sytuacjach, na wcześniejszy wniosek opiekunów zapewnią opiekę dzieciom.
 1. Kluby seniora
 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Klubów Seniora na terenie gminy Płużnica.
 1. Biblioteka gminna
 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Biblioteki w Nowej Wsi Królewskiej i Gminnej Bibliotek w Płużnicy.
 1. Świetlice i imprezy sołeckie
 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane w sołectwach oraz wynajem świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne.
 1. Praktyki religijne
 • Zaleca się ograniczyć udział mieszkańców, szczególnie osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, we mszach i uroczystościach w kościołach. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu osoby starsze i schorowane nie muszą przychodzić na niedzielną mszę św., a mogą skorzystać z transmisji w radiu i telewizji.
 1. Urząd gminy i GOPS
 • Prosimy mieszkańców gminy Płużnica i innych klientów, aby w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy w Płużnicy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płużnicy.
 • Większość spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet. Kontakt do urzędu 56 687 52 00. Kontakt do GOPS-u: 56 688 75 09. Bezpośrednie numerów telefonów do poszczególnych pracowników znaleźć można na stronach pluznica.pl i http://www.gopspluznica.naszops.pl
 • Przed wizytą w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem lub poszczególnymi referatami oraz korzystanie m.in. z platformy e-PUAP, czy Empatia.
 1. Zasiłki opiekuńcze
 • W związku z zamknięciem placówek rodzice dzieci do lat 8 mogą otrzymać 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS ? druki dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.
 1. Dodatkowe informacje
 • Bieżące informacje dotyczące koronawirusa znaleźć można na stronach: