Konkurs dla uczniów klas 7 i 8

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadza akcję promocyjno-informacyjną skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Celem jej jest zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem na zawodowy oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu wypowiedzi na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac odbędzie się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej WUP w Toruniu: https://wuptorun.praca.gov.pl. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz.

Szczegółowe zasady Konkursu dostępne będą w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://wuptorun.praca.gov.pl/konkurs-dla-uczniow-edycja-2019

Rozpoczęcie konkursu nastąpi 14 października br.

W razie pytań, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Badań i Analiz – p. Iwoną Janowską (iwona.janowska@wup.torun.pl) nr tel. 56 669 39 40 lub p. Mariolą Wilmanowicz (mariola.wilmanowicz@wup.torun.pl), nr tel. 56 669 39 83.