Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zapobiegajmy pożarom”.

Cel konkursu: zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs prowadzony jest w grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola.
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III.
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI.
IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII .

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, metaloplastyki.

Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona Metryczką pracy

Pracę można dostarczyć osobiście lub listownie do szkoły w Nowej Wsi Królewskiej lub szkoły w Płużnicy.

Przewidziane są nagrody dla uczestników 🙂