Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka wielkanocna”. Zadanie polega na kreatywnym, samodzielnym wykonaniu kartki wielkanocnej. Technika dowolna daje możliwość uczestnikom pokazać swoją pomysłowość i różnorodność. Ważne jednak, aby praca miała wymiary 15×21 cm (złożona kartka A4). Prace biorące udział w konkursie zostaną wysłane do instytucji oraz firm współpracujących z Wąbrzeskim Domem Kultury. Do pracy należy dołączyć kartkę z metryczką zawierającą: imię, nazwisko, kat. wiekową, szkołę, numer telefonu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie. Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (REGULAMIN I OŚWIADCZENIE).

Na artystyczne dzieła wraz z oświadczeniem czekamy do 15.03.2022 r. Płużnica – Marcelina Delikat, Nowa Wieś Królewska- Jolanta Budniewska.

Z naszych szkół wybranych zostanie 20 prac konkursowych, które zostaną przekazane do WDK w Wąbrzeźnie.