Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023- zerówka i I klasa

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że rozpoczynają się zapisy do Przedszkola Gminnego i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
W terminie od 21.02.2022 r. do 11.03.2022 r. rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku składają wniosek o przyjęcie do przedszkola.
W terminie od 21.02.2022 r. do 11.03.2022 r. rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
Dzieci z rocznika 2016 mogę być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku albo posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić dodatkowo oświadczenie 1 lub oświadczenie 2.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I należy wypełnić dodatkowo deklarację na uczestniczenie w zajęciach z religii.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.