Zapisy do nowego przedszkola w Płużnicy

Jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym? Weź udział w rekrutacji i zgłoś swoje dziecko do nowego Przedszkola Gminnego w Płużnicy! Rekrutacja rozpoczyna się 14 lutego 2022 r. i trwa do 25 lutego 2022r.

W nowopowstałym budynku przedszkola w Płużnicy dostępne jest 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce znajdują się nowoczesne sale dydaktyczne, łazienki dostosowane do potrzeb najmłodszych oraz sala sensoryczna.

W przedszkolu zatrudniona będzie wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego i pomoce nauczyciela, a także specjaliści. Przedszkole czynne będzie 9 godzin dziennie- od 7.00 do 16.00.

Planowany data otwarcia przedszkola to 1 marca 2022 r.

W okresie realizacji projektu do przedszkola przyjmowane będą dzieci:

  • w wieku przedszkolnym
  • mieszkające na terenie gminy Płużnica
  • nieobjęte edukacją przedszkolną na terenie gminy Płużnica

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc stosowane będą ustawowe punkty premiujące:

  • wielodzietność rodziny,
  • niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga!!! W nowym przedszkolu prowadzone będą oddziały 3, 4 i 5-latków. „Zerówki” znajdować się będą w szkole w Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej.
Dzieci, które od września 2022 r. (rocznik 2016) uczęszczać będą do tzw. „zerówek” do sierpnia 2022r. mogą uczestniczyć w edukacji w nowym przedszkolu.
W takiej sytuacji należy złożyć formularz rekrutacyjny do projektu (do 25.02.2022r.) i dodatkowo zapisać się do „zerówki” (tu rekrutacja trwa do 11.03.2022r.)

Rekrutacja do „zerówki” LINK

W przypadku wolnych miejsc do przedszkola może zostać przyjęte dziecko spoza terenu gminy Płużnica.

Dzieci korzystające ze świetlic wsparcia dziennego nie były objęte edukacją przedszkolną na terenie gminy Płużnica. W związku z tym spełniają kryterium dostępu „Nieobjęte edukacją przedszkolną na terenie gminy Płużnica”.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka objętego opieką ponosić będą opłatę miesięczną za wyżywienie dziecka.

By zapisać dziecko do nowego przedszkola należy złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania poniżej) wraz z niezbędnymi załącznikami w siedzibie Przedszkola, Płużnica 59a (obecnie sekretariat znajduje się w sąsiednim budynku żłobka) lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Płużnicy. 

Sekretariat Przedszkola od 8:00 do 15:00

Sekretariat Szkoły od 7:00 do 15:00

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji udziela:
Elżbieta Wiśniewska
tel. 56 687 52 05