Konkurs plastyczny o Św. Janie Pawle II

Zapraszamy uczniów kl. I-VIII do udziału w konkursie plastycznym pn. „Od Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin – jeden kadr z życia.”

Celem konkursu jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II oraz pobudzenie młodego człowieka do naśladowania papieża Polaka w codziennym życiu.

 Cele szczegółowe:

– ukazanie Św. Jana Pawła II jako autorytetu i wzoru do naśladowania;

– poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;

– upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II;

– rozwijanie zdolności plastycznych uczniów;

– rozbudzanie kreatywności

 Regulamin konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jedno, wybrane wydarzenie z bogatego życia naszego Papieża  (od narodzin do śmierci).

Technika: dowolna

Format prac: A4 i większe

Głównymi kryteriami oceniania prac będą:

– estetyka wykonania pracy,

– zgodność z tematem konkursu,

– pomysłowość,

Prace będą oceniane w następujących  kategoriach wiekowych:

– klasy I – III

– klasy IV – VI

– klasy VII – VIII

 Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.

Każda praca powinna zawierać czytelny opis :

  • Imię i nazwisko autora pracy, klasa;
  • nazwa wydarzenia przedstawionego na pracy

Termin składania prac: po wznowieniu zajęć edukacyjnych w szkole.

PRAWA DO WYKORZYSTANIA WYKONANYCH PRAC:  Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy ( w szkole i w kościele ).

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom wyróżnionych prac, nastąpi podczas apelu po wznowieniu zajęć edukacyjnych.

Organizatorzy: katecheci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy

RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania pracy plastycznej, danych osobowych autora oraz jego wizerunku do organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej.