Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.
Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.
Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. W naszej szkole konkurs prowadzony jest w grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola (zerówki)
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, metaloplastyki.
Do każdej pracy należy dołączyć Karta zgłoszenia

Prace należy dostarczać do dnia 26 listopada (piątek) do p. Marceliny Delikat.