Konkurs recytatorski – etap szkolny

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Hanna Niewiadomska- dzieciom”- eliminacje szkolne odbędą się 3 października (środa) o godz. 10:05 w sali nr 8. Zgłaszać można się do szkolnej biblioteki do dnia 2 października (wtorek).

Organizatorem konkursu jest Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl, www.wdkwabrzezno.pl

Cele konkursu:
– zapoznanie najmłodszych z twórczością Hanny Niewiadomskiej,
– pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
– rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I-VI.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaprezentowania jednego wiersza autorstwa Hanny Niewiadomskiej, czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 7 min.
3. Uczestnicy oceniani będą przez jury powołane przez Organizatora w trzech kategoriach wiekowych tj.: dzieci z oddziałów „0”, I-III oraz IV-VI.
4. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, do dnia 5.10.2018r. (decyduje data wpływu do WDK).

Konkurs odbędzie się 16 października 2018r. o godz. 10:00 w sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury.

Kryteria oceny:
1. Dobór i interpretacja utworu.
2. Kultura i wyrazistość słowa.
3. Dykcja i opanowanie tekstu, kultura słowa.