Konkurs strażacki

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Taki konkurs został przeprowadzony również w Naszej szkole. W konkursie udział wzięło 17 uczniów. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży. Prace ocenione zostały w 4 grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-III
III grupa – szkoły podstawowe klasy IV-VI
IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Komisja konkursowa wybrała 7 prac, które zakwalifikowały się do etatu powiatowego. Są to prace następujących uczniów: Kazimierza Robaczewskiego-0a, Oliwiera Paśko- 0b, Huberta Sosnowskiego-IIb, Szymona Osińskiego- IIb, Klaudii Jankowskiej-Vb, Wiktorii Stankiewicz- VIa, Magdaleny Grzędy- VIIb.

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w konkursie, w przyszłym roku!!!

Marcelina Delikat
Mariola Tomaszewska