Konstytucja 3 maja

Dnia 6 maja 2019 roku w szkole w Nowej Wsi Królewskiej odbyło się przedstawienie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Ustawa uchwalona została 3 maja 1791 roku i regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Autorami Konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, o czym przypomnieli uczniowie w krótkim montażu słownym. Przedstawienie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Nie tylko śpiewem, wierszem, ale i odświętnym strojem uczniowie podkreślili, jak ważne jest dla Nich to święto narodowe.