Mapa świata- dekoracja szkolnych korytarzy

Od początku roku szkolnego staramy się zagospodarowywać przestrzeń w budynkach szkolnych po to, aby umożliwić uczniom  rozwój ciekawości poznawczej, zainteresowań,  poczucia estetyki, kreatywności. Taki też cel spełniają mapy świata powstałe podczas składania puzzli. Mapy zakupiono z funduszu szkolnego, natomiast ich powstanie, to kilka godzin pracy nauczycieli i pracowników szkoły. Do ich powstania przyczynił się również pan Mariusz Rzeczewski, który dostarczył odpowiednie płyty oraz w  bezpieczny sposób zamontował mapy na ścianach  w obu budynkach szkolnych. Dla uczniów, to nie tylko ciekawa ekspozycja, ale również  pomoc,  dzięki której mogą  rozwijać umiejętności geograficzne. Dlatego też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ciekawej pomocy dydaktycznej  składamy serdeczne podziękowania. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dotyczących powstawania i efektu końcowego zamieszczonych w galerii.