Przypomnienie

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego i klas pierwszych powinni złożyć Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Podpisane oświadczenie należy złożyć do jutra, tj. do 22.03.2024 roku w budynku szkoły w Płużnicy, pokój numer 13.

W przypadku gdy potwierdzenie woli przyjęcia nie zostanie złożone, dziecko nie zostanie przyjęte do Przedszkola Gminnego lub pierwszej klasy.